İyi Geceler Kitabı

Dizeler çocuk açtı!

ISBN - Barkod No :9789944694483

Yazar : Salih Mercanoğlu

Sınıf/Yaş : 3. Sınıf (8-9 Yaş), 4. Sınıf (9-10 Yaş)

Türü : Şiir

Temalar : Arkadaşlık, Büyüme ve Olgunlaşma, Dayanışma, Hayal Gücü, Kendini Tanıma

Baskı Detayları : 120 x 170 mm, 64 sayfa, kuşe kâğıt, resimli, renkli baskı.

Yazında, duygu ve düşünceleri en yoğun, yalın ve öz aktarım biçimi olan şiirler, çocukları edebiyat ve sanat dünyasına yakınlaştırma olanağı sunuyor. Çocuklar için yazılmış şiirlerin, eğitimde giderek eksilen felsefi bakış açığını kapatmaya yönelik bir işlevi olduğu da yadsınamaz. İşte bu nedenle 2009 yılı Tudem Edebiyat Ödülleri konusu “şiir” olarak belirlenmişti. Yarışmada derece alan yapıtları şimdi çocuklara yeni, şipşirin kitaplar olarak sunuyor TUDEM.